loading

DATABESKYTTELSESERKLÆRING

Information om behandlingen af personoplysninger

Dine personoplysninger vil til brug for administration samt imødekommelse af dine anmodninger blive behandlet af os (som du har valgt som Opel Partner), Sorø Autoværksted Nordmarksvej 6
4180 Sorø
og af Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Tyskland, som dataansvarlige.

Databehandlingen er baseret på persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Som dataansvarlige behandler vi dine personoplysninger som følger:

Oplysninger obligatoriske oplysninger er mærket med en *

Formål

1.   Identifikations- og kontaktoplysninger
(Navn*, e-mailadresse*, telefonnummer, postadresse (* hvis relevant)

Kontaktformål samt opfyldelse af anmodning

Tilmelding/afmelding af nyhedsbrev.

 2.  Oplysninger om model af interesse*

Opfyldelse af anmodning

 3.  Valgt Opel Partner*

Opfyldelse af anmodning

 4. Interesse i leasing / finansiering (* hvis relevant)

Opfyldelse af anmodning

 5. Faktiske køretøjsoplysninger*, VIN-nummer*, Første registreringsdato, Registreringsnummer / nummerplade, kilometerstand, dato/tidspunkt for aflevering af køretøj, dato/tidspunkt for afhentning, Servicetype*, Lånebil

Opfyldelse af anmodning om service

 6. Forespørgselstype

Opfyldelse af anmodning om kontakt

De ovenfor anførte oplysningstyper, der er markeret med en *, er obligatoriske oplysninger, der er påkrævet. Du er derfor forpligtet til at afgive disse oplysninger. Såfremt du ikke afgiver disse oplysninger, kan vi ikke opfylde din anmodning.

De ovenfor anførte oplysninger opbevares i tre år efter aftaleforholdets ophør.

Modtagere

Vi deler dine personoplysninger med følgende modtagere til følgende formål:

Oplysninger

Formål

Modtager(e)

Identifikations- og kontaktoplysninger
(Navn*, e-mailadresse*, telefonnummer, postadresse (* hvis relevant)), Oplysninger om model af interesse*, Valgt Opel Partner*, Leasing- / finansieringsinteresse (* hvis relevant), Oplysninger om faktiske køretøj*, VIN*, Første registreringsdato, Registreringsnummer / nummerplade, kilometerstand, dato/tidspunkt for aflevering af køretøj, dato/tidspunkt for afhentning af køretøj, Servicetype*, Lånebil, Forespørgselstype

Opfyldelse af anmodning

Vi (som du har valgt som Opel Partner) Sorø Autoværksted Nordmarksvej 6
4180 Sorø og Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Tyskland, deler dine personoplysninger med de respektive tilknyttede databehandlere for at understøtte administrationen af de nævnte formål.

Vi (som du har valgt som Opel Partner Sorø Autoværksted Nordmarksvej 6
4180 Sorø  og Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Tyskland, deler endvidere dine personoplysninger med den respe
ktive IT-tjenesteudbyder (GM Holdings LLC, Michigan, USA), som er placeret uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og dermed i et land, der ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Der foreligger ingen afgørelse fra EU-Kommissionens side om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, men der er etableret fornødne garantier, hvilket i dette tilfælde vil sige EU's standardkontraktbestemmelser. For at få en kopi bedes du sende en e-mail til privacyrights@opel.com.

 

For yderligere oplysninger om databeskyttelsesrelaterede emner henvises til vores Databeskyttelses- og Cookies-politik.

TIL TOPPEN